Route Map/Time Plan


18-April (1st day)
OSAKA OSAKA CITY / Umeda Sky Building AM 8:00 〜 1:00
OSAKA CITY / Midosuji PM 12:05 〜 1:05
OSAKA CITY / CITY OFFICE   12:05 〜 1:05
SHIGA SHIGARAKI / THE SHIGARAKI CERAMIC CULTURAL PARK   1:20 〜 2:20
KOKA / KAFUKA YUME NO MORI PARK   2:00 〜 3:00
MIE TSU CITY / MESSE WING MIE   2:40 〜 4:30
TSU CITY / SAKAKIBARA ONSEN YUMOTO SAKAKIBARAKAN   3:40 〜 4:40
TAMAKI TOWN / ASUPIA TAMAKI   4:30 〜 5:30
MINAMI ISE TOWN / MINAMI ISE TOWN HALL   5:00 〜 6:00
SHIMA CITY / NEMU NO SATO   5:30 〜 6:30

19-April (2nd day)
MIE SHIMA CITY / NEMU NO SATO AM 7:00 〜 8:00
TOBA CITY / TOBA OBSERVATORY   7:35 〜 8:30
ISE CITY / ISE JINGU(NAIKU)   8:05 〜 9:45
  ISE CITY / OKAGE YOKOCHO   8:45 〜 9:45
MATSUSAKA CITY / BELLFARM   9:10 〜 10:10
NARA MITSUE VILLAGE / ISEHONKAIDO MITSUE   10:05 〜 11:05
MIE NABARI CITY / HINACHI DAM   10:30 〜 11:30
NARA NARA CITY / TSUKIGASE PUBLIC HALL   11:30 〜 1:00
MIE IGA CITY / UENO CASTLE PM 12:15 〜 1:40
IGA CITY / SOUZO NO MORI SARUBINO ONSEN   1:05 〜 2:05
TSU CITY / MISATO BRANCH OFFICE   1:25 〜 2:25
SUZUKA CITY / SUZUKA CIRCUIT   2:15 〜 5:00
SUZUKA CITY / FLOWER GARDEN HOTEL   4:40 〜 5:40

20-April (3rd day)
MIE SUZUKA CITY / FLOWER GARDEN HOTEL AM 7:00 〜 8:00
SHIGA HINO TOWN / BLUMEN HUGEL FARM   8:10 〜 9:10
HIKONE CITY / HIKONE CASTLE   9:00 〜 10:00
  AZUCHI CASTLE DONJON, THE "HOUSE OF NOBUNAGA"   9:40 〜 11:30
OTSU CITY / HIEIZAN ENRYAKUJI   11:35 〜 12:35
KYOTO KYOTO CITY / L' HOTEL de HIEI   11:40 〜 1:40
KYOTO CITY / KYOTO CITY OFFICE PM 1:00 〜 2:00
KYOTO CITY / HEIAN JINGU SHRINE   1:10 〜 2:50
NARA NARA CITY / NARA PREFECTURE GOVERNMENT   3:00 〜 4:00
OSAKA OSAKA CITY / OSAKA CASTLE   3:40 〜 5:30
  OSAKA CITY / IMPERIAL HOTEL OSAKA   4:40 〜 5:40