Ranking Data


[ Updated:19 Apr 22:51 ]
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year Total Point(Penalty) Chart
1 9 Hideto Irikawa
Masaaki Inoda
MG PA 1934 3540.00
2 21 Yoshimasa Hirano
Yoshitaka Kaizuka
MG TD 1952 3030.00
3 44 Kimio Satoh
Kimiko Satoh
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 2990.00
4 38 Aguri Suzuki
Kosuke Matsuura
MERCEDES BENZ 300SL ROADSTER 1957 2850.00
5 19 Tetsuya Shimoda
Kazuhide Ide
BANDINI 750 SPORT SILURO 1951 2740.00
6 49 Masahiro Yokota
××
ALFA ROMEO SVZ 1957 2700.00
7 39 Masaaki Sakai
Ikunori Tanaka
MASERATI 200SI 1957 2660.00
8 14 Go Yamazaki
Atsuko Iwato
FIAT FARINA MM 1947 2630.00
9 43 Yukihiro Hasegawa
Masami Hasegawa
MG MGA 1956 2620.00
10 47 Shinji Horiuchi
Katsuhiko Horiuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 2610.00
11 40 Yoshio Oya
Hiroko Oya
MERCEDES BENZ 190SLR 1957 2570.00
12 33 Hiroshi Hisatomi
Kuniko Hisatomi
JAGUAR XK140 OTS 1955 2540.00
13 12 Akitaka Yamaguchi
Yoshimichi Nogami
FIAT 508C ALA D'ORO 1939 2500.00
14 34 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
AUSTIN HEALEY 100 BN1 1955 2490.00
15 20 Junichi Inagawa
Hiroko Matsui
BENTLEY MKⅥ HALSE SPECIAL 1951 2470.00
16 37 Masahiko Kondo
Osamu Matsudo
ALFA ROMEO GIULIETTA 1956 2400.00
17 3 Takayuki Ueshima
Mika Ueshima
BNC 527 MONZA 1927 2310.00
18 32 Masamichi Okano
Daisuke Okano
AUSTIN HEALEY 100 BN2 1955 2010.00
(-500)
19 26 Masaki Shimizu
Shonosuke Okura
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1954 1800.00
(-100)
20 54 Junichiro Munemasa
Koji Kaneuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1962 1790.00
21 31 Naruo Higa
Tatsuro Shioiri
MG MGA 1959 1780.00
22 28 Sumio Masuda
Tateo Masumori
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 1685.00
23 58 Hideo Yamaji
Makiko Yamaji
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 1560.00
24 25 Yasuhiko Chiba
Noriko Chiba
ASTON MARTIN DB 2/4 MK1 1954 1485.00
25 35 Toshiharu Sekiguchi
Masakazu Mori
TRIUMPH TR3 1956 1450.00
26 10 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BENTLEY 3 1/2LITER 1935 1430.00
27 29 Chieko Ohtani
Yoshiko Masuda
TRIUMPH TR3 1955 1365.00
28 1 Yukio Nakao
Shinzo Tanaka
BUGATTI T22 BRESCIA 1924 1320.00
29 59 Hideki Katsube
Toshiki Katsube
ASTON MARTIN DB6 1966 1290.00
30 23 Keishi Nakano
Satoru Shima
PORSCHE 356A CABRIOLET 1956 1215.00
31 22 Minoru Ogane
Tomie Ogane
MG TD 1953 1150.00
32 55 Norio Tatewaki
Ikuyo Ogushi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1963 1065.00
33 48 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
JAGUAR XK150 DHC 1959 1020.00
34 51 Masuo Sawada
Ryoko Sawada
PORSCHE 356A COUPE 1959 840.00
(-500)
35 52 Akira Sugahara
××
FIAT ABARTH 850 SS RECORD MONZA 1960 0.00
RIT 2 Tadakazu Kojima
Takehiko Ueda
BUGATTI T35C 1929 0.00
RIT 5 Takao Ebi
Etsuyo Ebi
ASTON MARTIN LE MANS COMPETITION 1932 0.00
RIT 6 Toshimasa Nakai
Takaharu Nakai
RILEY BROOKLANDS 1932 0.00
RIT 7 Shoji Namiki
Yumiko Namiki
MG MAGNA K 1933 0.00
RIT 8 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL 1934 0.00
RIT 11 Yasuo Suzuki
Toshie Suzuki
RILEY 12/4 SPECIAL 1938 0.00
RIT 13 Hiroyuki Takigawa
Ryo Takigawa
FIAT 508S 1935 0.00
RIT 16 ××
××
×× ×× 0.00
RIT 17 Toshihiro Takeda
Yuki Takeda
OSCA MT4 1100 SILURO 1949 0.00
RIT 18 ××
××
HEALEY SILVERSTONE 1949 0.00
RIT 24 Tadayoshi Kurokawa
Katsuichi Saito
MORETTI 750 SPORT 1954 0.00
RIT 27 ××
××
×× ×× 0.00
RIT 36 ××
××
×× ×× 0.00
RIT 41 Yutaka Omori
Bunji Aoki
MERCEDES BENZ 300SLS 1957 0.00
RIT 46 ××
××
JAGUAR XK140 1957 0.00
RIT 50 Naoyuki Suzuki
Reiko Suzuki
TRIUMPH TR3 A 1958 0.00
RIT 53 Michihiko Oda
Shozo Tatsumi
ALFA ROMEO GIULIETTA SZ 1961 0.00
RIT 56 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 0.00
RIT 57 Daisuke Nishikawa
Motoko Nishikawa
FIAT ABARTH 850TC CORSA 1965 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year day2 Total Point(Penalty) Chart
1 44 Kimio Satoh
Kimiko Satoh
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 3 5330.00
2 21 Yoshimasa Hirano
Yoshitaka Kaizuka
MG TD 1952 2 5290.00
3 19 Tetsuya Shimoda
Kazuhide Ide
BANDINI 750 SPORT SILURO 1951 5 5160.00
4 49 Masahiro Yokota
××
ALFA ROMEO SVZ 1957 6 5120.00
5 14 Go Yamazaki
Atsuko Iwato
FIAT FARINA MM 1947 8 4990.00
6 40 Yoshio Oya
Hiroko Oya
MERCEDES BENZ 190SLR 1957 11 4910.00
7 9 Hideto Irikawa
Masaaki Inoda
MG PA 1934 1 4760.00
(-500)
8 33 Hiroshi Hisatomi
Kuniko Hisatomi
JAGUAR XK140 OTS 1955 12 4760.00
9 38 Aguri Suzuki
Kosuke Matsuura
MERCEDES BENZ 300SL ROADSTER 1957 4 4690.00
10 43 Yukihiro Hasegawa
Masami Hasegawa
MG MGA 1956 9 4480.00
11 37 Masahiko Kondo
Osamu Matsudo
ALFA ROMEO GIULIETTA 1956 16 4430.00
12 20 Junichi Inagawa
Hiroko Matsui
BENTLEY MKⅥ HALSE SPECIAL 1951 15 4380.00
13 12 Akitaka Yamaguchi
Yoshimichi Nogami
FIAT 508C ALA D'ORO 1939 13 4340.00
14 32 Masamichi Okano
Daisuke Okano
AUSTIN HEALEY 100 BN2 1955 18 4110.00
(-500)
15 34 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
AUSTIN HEALEY 100 BN1 1955 14 4100.00
16 39 Masaaki Sakai
Ikunori Tanaka
MASERATI 200SI 1957 7 4090.00
(-500)
17 47 Shinji Horiuchi
Katsuhiko Horiuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 10 4010.00
18 3 Takayuki Ueshima
Mika Ueshima
BNC 527 MONZA 1927 17 3650.00
19 26 Masaki Shimizu
Shonosuke Okura
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1954 19 3280.00
(-100)
20 28 Sumio Masuda
Tateo Masumori
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 22 3115.00
21 10 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BENTLEY 3 1/2LITER 1935 26 3050.00
22 54 Junichiro Munemasa
Koji Kaneuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1962 20 3015.00
23 31 Naruo Higa
Tatsuro Shioiri
MG MGA 1959 21 2885.00
24 23 Keishi Nakano
Satoru Shima
PORSCHE 356A CABRIOLET 1956 30 2875.00
25 58 Hideo Yamaji
Makiko Yamaji
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 23 2795.00
26 35 Toshiharu Sekiguchi
Masakazu Mori
TRIUMPH TR3 1956 25 2785.00
27 1 Yukio Nakao
Shinzo Tanaka
BUGATTI T22 BRESCIA 1924 28 2665.00
28 29 Chieko Ohtani
Yoshiko Masuda
TRIUMPH TR3 1955 27 2500.00
29 59 Hideki Katsube
Toshiki Katsube
ASTON MARTIN DB6 1966 29 2275.00
30 25 Yasuhiko Chiba
Noriko Chiba
ASTON MARTIN DB 2/4 MK1 1954 24 2080.00
(-500)
31 55 Norio Tatewaki
Ikuyo Ogushi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1963 32 2000.00
32 48 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
JAGUAR XK150 DHC 1959 33 1985.00
33 51 Masuo Sawada
Ryoko Sawada
PORSCHE 356A COUPE 1959 34 1960.00
(-500)
34 52 Akira Sugahara
××
FIAT ABARTH 850 SS RECORD MONZA 1960 35 0.00
RIT 2 Tadakazu Kojima
Takehiko Ueda
BUGATTI T35C 1929 - 0.00
RIT 5 Takao Ebi
Etsuyo Ebi
ASTON MARTIN LE MANS COMPETITION 1932 - 0.00
RIT 6 Toshimasa Nakai
Takaharu Nakai
RILEY BROOKLANDS 1932 - 0.00
RIT 7 Shoji Namiki
Yumiko Namiki
MG MAGNA K 1933 - 0.00
RIT 8 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL 1934 - 0.00
RIT 11 Yasuo Suzuki
Toshie Suzuki
RILEY 12/4 SPECIAL 1938 - 0.00
RIT 13 Hiroyuki Takigawa
Ryo Takigawa
FIAT 508S 1935 - 0.00
RIT 16 ××
××
×× ×× - 0.00
RIT 17 Toshihiro Takeda
Yuki Takeda
OSCA MT4 1100 SILURO 1949 - 0.00
RIT 18 ××
××
HEALEY SILVERSTONE 1949 - 0.00
RIT 22 Minoru Ogane
Tomie Ogane
MG TD 1953 31 1150.00
RIT 24 Tadayoshi Kurokawa
Katsuichi Saito
MORETTI 750 SPORT 1954 - 0.00
RIT 27 ××
××
×× ×× - 0.00
RIT 36 ××
××
×× ×× - 0.00
RIT 41 Yutaka Omori
Bunji Aoki
MERCEDES BENZ 300SLS 1957 - 0.00
RIT 46 ××
××
JAGUAR XK140 1957 - 0.00
RIT 50 Naoyuki Suzuki
Reiko Suzuki
TRIUMPH TR3 A 1958 - 0.00
RIT 53 Michihiko Oda
Shozo Tatsumi
ALFA ROMEO GIULIETTA SZ 1961 - 0.00
RIT 56 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 - 0.00
RIT 57 Daisuke Nishikawa
Motoko Nishikawa
FIAT ABARTH 850TC CORSA 1965 - 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year day2 Day3 Total Point(Penalty) Chart
1 21 Yoshimasa Hirano
Yoshitaka Kaizuka
MG TD 1952 2 2 11830.00
2 49 Masahiro Yokota
××
ALFA ROMEO SVZ 1957 6 4 11825.00
3 33 Hiroshi Hisatomi
Kuniko Hisatomi
JAGUAR XK140 OTS 1955 12 8 11480.00
4 44 Kimio Satoh
Kimiko Satoh
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 3 1 11390.00
(-500)
5 40 Yoshio Oya
Hiroko Oya
MERCEDES BENZ 190SLR 1957 11 6 11110.00
6 37 Masahiko Kondo
Osamu Matsudo
ALFA ROMEO GIULIETTA 1956 16 11 11000.00
7 43 Yukihiro Hasegawa
Masami Hasegawa
MG MGA 1956 9 10 10940.00
8 19 Tetsuya Shimoda
Kazuhide Ide
BANDINI 750 SPORT SILURO 1951 5 3 10905.00
9 20 Junichi Inagawa
Hiroko Matsui
BENTLEY MKⅥ HALSE SPECIAL 1951 15 12 10560.00
(-500)
10 14 Go Yamazaki
Atsuko Iwato
FIAT FARINA MM 1947 8 5 10485.00
(-500)
11 38 Aguri Suzuki
Kosuke Matsuura
MERCEDES BENZ 300SL ROADSTER 1957 4 9 10200.00
12 34 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
AUSTIN HEALEY 100 BN1 1955 14 15 10000.00
13 9 Hideto Irikawa
Masaaki Inoda
MG PA 1934 1 7 9720.00
(-500)
14 39 Masaaki Sakai
Ikunori Tanaka
MASERATI 200SI 1957 7 16 9660.00
(-500)
15 32 Masamichi Okano
Daisuke Okano
AUSTIN HEALEY 100 BN2 1955 18 14 8515.00
(-1000)
16 26 Masaki Shimizu
Shonosuke Okura
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1954 19 19 8450.00
(-100)
17 12 Akitaka Yamaguchi
Yoshimichi Nogami
FIAT 508C ALA D'ORO 1939 13 13 8080.00
(-500)
18 23 Keishi Nakano
Satoru Shima
PORSCHE 356A CABRIOLET 1956 30 24 7610.00
19 10 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BENTLEY 3 1/2LITER 1935 26 21 7475.00
20 35 Toshiharu Sekiguchi
Masakazu Mori
TRIUMPH TR3 1956 25 26 7035.00
(-500)
21 28 Sumio Masuda
Tateo Masumori
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 22 20 6895.00
22 3 Takayuki Ueshima
Mika Ueshima
BNC 527 MONZA 1927 17 18 6590.00
(-1000)
23 59 Hideki Katsube
Toshiki Katsube
ASTON MARTIN DB6 1966 29 29 6280.00
24 54 Junichiro Munemasa
Koji Kaneuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1962 20 22 5935.00
25 31 Naruo Higa
Tatsuro Shioiri
MG MGA 1959 21 23 5925.00
26 29 Chieko Ohtani
Yoshiko Masuda
TRIUMPH TR3 1955 27 28 5605.00
27 1 Yukio Nakao
Shinzo Tanaka
BUGATTI T22 BRESCIA 1924 28 27 5225.00
(-500)
28 55 Norio Tatewaki
Ikuyo Ogushi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1963 32 31 4875.00
29 51 Masuo Sawada
Ryoko Sawada
PORSCHE 356A COUPE 1959 34 33 4830.00
(-500)
30 48 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
JAGUAR XK150 DHC 1959 33 32 4245.00
31 52 Akira Sugahara
××
FIAT ABARTH 850 SS RECORD MONZA 1960 35 34 3895.00
RIT 2 Tadakazu Kojima
Takehiko Ueda
BUGATTI T35C 1929 - - 0.00
RIT 5 Takao Ebi
Etsuyo Ebi
ASTON MARTIN LE MANS COMPETITION 1932 - - 0.00
RIT 6 Toshimasa Nakai
Takaharu Nakai
RILEY BROOKLANDS 1932 - - -500.00
(-500)
RIT 7 Shoji Namiki
Yumiko Namiki
MG MAGNA K 1933 - - 0.00
RIT 8 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL 1934 - - 0.00
RIT 11 Yasuo Suzuki
Toshie Suzuki
RILEY 12/4 SPECIAL 1938 - - 0.00
RIT 13 Hiroyuki Takigawa
Ryo Takigawa
FIAT 508S 1935 - - 0.00
RIT 16 ××
××
×× ×× - - 0.00
RIT 17 Toshihiro Takeda
Yuki Takeda
OSCA MT4 1100 SILURO 1949 - - 0.00
RIT 18 ××
××
HEALEY SILVERSTONE 1949 - - 0.00
RIT 22 Minoru Ogane
Tomie Ogane
MG TD 1953 31 - 1150.00
RIT 24 Tadayoshi Kurokawa
Katsuichi Saito
MORETTI 750 SPORT 1954 - - 0.00
RIT 25 Yasuhiko Chiba
Noriko Chiba
ASTON MARTIN DB 2/4 MK1 1954 24 30 2080.00
(-500)
RIT 27 ××
××
×× ×× - - 0.00
RIT 36 ××
××
×× ×× - - 0.00
RIT 41 Yutaka Omori
Bunji Aoki
MERCEDES BENZ 300SLS 1957 - - 0.00
RIT 46 ××
××
JAGUAR XK140 1957 - - 0.00
RIT 47 Shinji Horiuchi
Katsuhiko Horiuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 10 17 4010.00
RIT 50 Naoyuki Suzuki
Reiko Suzuki
TRIUMPH TR3 A 1958 - - 0.00
RIT 53 Michihiko Oda
Shozo Tatsumi
ALFA ROMEO GIULIETTA SZ 1961 - - 0.00
RIT 56 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 - - 0.00
RIT 57 Daisuke Nishikawa
Motoko Nishikawa
FIAT ABARTH 850TC CORSA 1965 - - 0.00
RIT 58 Hideo Yamaji
Makiko Yamaji
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 23 25 2795.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year Day1 day2 Day3 Total Point(Penalty) Chart
1 49 Masahiro Yokota
××
ALFA ROMEO SVZ 1957 6 4 2 16165.00
2 21 Yoshimasa Hirano
Yoshitaka Kaizuka
MG TD 1952 2 2 1 15800.00
3 44 Kimio Satoh
Kimiko Satoh
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 3 1 4 15250.00
(-500)
4 40 Yoshio Oya
Hiroko Oya
MERCEDES BENZ 190SLR 1957 11 6 5 15190.00
5 19 Tetsuya Shimoda
Kazuhide Ide
BANDINI 750 SPORT SILURO 1951 5 3 8 14965.00
6 33 Hiroshi Hisatomi
Kuniko Hisatomi
JAGUAR XK140 OTS 1955 12 8 3 14960.00
7 37 Masahiko Kondo
Osamu Matsudo
ALFA ROMEO GIULIETTA 1956 16 11 6 14890.00
8 14 Go Yamazaki
Atsuko Iwato
FIAT FARINA MM 1947 8 5 10 14135.00
(-500)
9 43 Yukihiro Hasegawa
Masami Hasegawa
MG MGA 1956 9 10 7 14100.00
10 20 Junichi Inagawa
Hiroko Matsui
BENTLEY MKⅥ HALSE SPECIAL 1951 15 12 9 14060.00
(-500)
11 39 Masaaki Sakai
Ikunori Tanaka
MASERATI 200SI 1957 7 16 14 13640.00
(-500)
12 34 Tatsuyuki Aoki
Shouko Aoki
AUSTIN HEALEY 100 BN1 1955 14 15 12 13200.00
13 38 Aguri Suzuki
Kosuke Matsuura
MERCEDES BENZ 300SL ROADSTER 1957 4 9 11 13040.00
14 9 Hideto Irikawa
Masaaki Inoda
MG PA 1934 1 7 13 12680.00
(-500)
15 12 Akitaka Yamaguchi
Yoshimichi Nogami
FIAT 508C ALA D'ORO 1939 13 13 17 11530.00
(-500)
16 26 Masaki Shimizu
Shonosuke Okura
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1954 19 19 16 11410.00
(-100)
17 32 Masamichi Okano
Daisuke Okano
AUSTIN HEALEY 100 BN2 1955 18 14 15 11330.00
(-1000)
18 23 Keishi Nakano
Satoru Shima
PORSCHE 356A CABRIOLET 1956 30 24 18 10440.00
19 35 Toshiharu Sekiguchi
Masakazu Mori
TRIUMPH TR3 1956 25 26 20 9705.00
(-500)
20 10 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BENTLEY 3 1/2LITER 1935 26 21 19 9695.00
21 28 Sumio Masuda
Tateo Masumori
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1957 22 20 21 9600.00
22 59 Hideki Katsube
Toshiki Katsube
ASTON MARTIN DB6 1966 29 29 23 8915.00
23 29 Chieko Ohtani
Yoshiko Masuda
TRIUMPH TR3 1955 27 28 26 7730.00
24 31 Naruo Higa
Tatsuro Shioiri
MG MGA 1959 21 23 25 7530.00
25 1 Yukio Nakao
Shinzo Tanaka
BUGATTI T22 BRESCIA 1924 28 27 27 7435.00
(-500)
26 51 Masuo Sawada
Ryoko Sawada
PORSCHE 356A COUPE 1959 34 33 29 7400.00
(-500)
27 54 Junichiro Munemasa
Koji Kaneuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1962 20 22 24 7350.00
28 48 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
JAGUAR XK150 DHC 1959 33 32 30 6335.00
29 55 Norio Tatewaki
Ikuyo Ogushi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1963 32 31 28 5815.00
N.C. 52 Akira Sugahara
××
FIAT ABARTH 850 SS RECORD MONZA 1960 35 34 31 4475.00
RIT 2 Tadakazu Kojima
Takehiko Ueda
BUGATTI T35C 1929 - - - 0.00
RIT 3 Takayuki Ueshima
Mika Ueshima
BNC 527 MONZA 1927 17 18 22 7125.00
(-1000)
RIT 5 Takao Ebi
Etsuyo Ebi
ASTON MARTIN LE MANS COMPETITION 1932 - - - 0.00
RIT 6 Toshimasa Nakai
Takaharu Nakai
RILEY BROOKLANDS 1932 - - - -600.00
(-600)
RIT 7 Shoji Namiki
Yumiko Namiki
MG MAGNA K 1933 - - - 0.00
RIT 8 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL 1934 - - - 0.00
RIT 11 Yasuo Suzuki
Toshie Suzuki
RILEY 12/4 SPECIAL 1938 - - - 0.00
RIT 13 Hiroyuki Takigawa
Ryo Takigawa
FIAT 508S 1935 - - - 0.00
RIT 16 ××
××
×× ×× - - - 0.00
RIT 17 Toshihiro Takeda
Yuki Takeda
OSCA MT4 1100 SILURO 1949 - - - 0.00
RIT 18 ××
××
HEALEY SILVERSTONE 1949 - - - 0.00
RIT 22 Minoru Ogane
Tomie Ogane
MG TD 1953 31 - - 1150.00
RIT 24 Tadayoshi Kurokawa
Katsuichi Saito
MORETTI 750 SPORT 1954 - - - 0.00
RIT 25 Yasuhiko Chiba
Noriko Chiba
ASTON MARTIN DB 2/4 MK1 1954 24 30 - 2080.00
(-500)
RIT 27 ××
××
×× ×× - - - 0.00
RIT 36 ××
××
×× ×× - - - 0.00
RIT 41 Yutaka Omori
Bunji Aoki
MERCEDES BENZ 300SLS 1957 - - - 0.00
RIT 46 ××
××
JAGUAR XK140 1957 - - - 0.00
RIT 47 Shinji Horiuchi
Katsuhiko Horiuchi
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHTWEIGHT 1956 10 17 - 4010.00
RIT 50 Naoyuki Suzuki
Reiko Suzuki
TRIUMPH TR3 A 1958 - - - 0.00
RIT 53 Michihiko Oda
Shozo Tatsumi
ALFA ROMEO GIULIETTA SZ 1961 - - - 0.00
RIT 56 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 - - - 0.00
RIT 57 Daisuke Nishikawa
Motoko Nishikawa
FIAT ABARTH 850TC CORSA 1965 - - - 0.00
RIT 58 Hideo Yamaji
Makiko Yamaji
ALFA ROMEO GIULIA SS 1964 23 25 - 2795.00
*N.C.:No Check/RIT:Retire
*The total point is obtained by subtracting penalties from the total score gained by a participant.