La Festa Primavera 2021

Ranking Data


[ Updated:20 Apr 15:31 ]
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year Total Point(Penalty) Chart
1 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T40 1928 4020.00
2 53 Masahiro Yokota
Etsuko Oki
NISSAN DATSUN FAIRLADY 240Z 1972 3640.00
3 31 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
TRIUMPH TR2 1954 3560.00
4 3 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BUGATTI T40GS 1928 3170.00
5 10 Tsuguo Shintani
Sumiko Kokonno
MG J2 1933 3000.00
6 19 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 2900.00
7 28 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 2710.00
8 13 Ichiro Tanaka
××
RILEY 1938 2685.00
9 6 Masamichi Okano
Daisuke Okano
FIAT 508S BALILLA COPPA D'ORO 1933 2650.00
10 23 Yujin Yusa
Naoko Yusa
SIMCA 8 SPORT 1951 2590.00
11 39 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 2580.00
12 52 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
DATSUN FAIRLADY 1967 2530.00
13 29 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
JAGUAR XK120 1954 2420.00
14 11 Hitoshi Uemura
Koji Hashiguchi
BENTLEY DERBY 1935 2385.00
15 12 Hiroaki Kato
Yumiko Kato
BMW 326 CABLIOLET 1936 2295.00
16 46 Kazuo Oguri
Katsuichiro Yokoi
TOYOTA 2000GT 1968 2275.00
17 44 Ken Okuyama
Daisuke Saito
AUSTIN HEALEY SPRITE 1959 2210.00
18 27 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 2186.00
19 50 Cantatore Domenico
××
FERRARI 330GT 2+2 1964 2165.60
20 51 Tomoyasu Kato
Kumiko Kato
JAGUAR E-TYPE 4.2 Series1 Roadster 1965 2065.00
21 14 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 2026.40
22 48 Mitsuteru Tsukamoto
Eiji Shimada
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 2025.00
23 18 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 1989.00
24 16 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
BRISTOL 400 1948 1970.00
25 49 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
AUSTIN HEALEY 3000 Mk-3 Phase1 1964 1945.00
26 32 Shinya Nakajima
Makiko Nakajima
JAGUAR XK120 OTS 1954 1944.00
27 24 Kiyohiko Yamamoto
Kiyohiko Yamamoto
TRIUMPH TR2 1954 1943.00
28 41 Yasuyoshi Oda
Masafumi Yamamoto
TRIUMPH TR3 1957 1890.00
29 47 Sho Uchida
Shinya Ojima
TOYOTA SPORTS 800 1969 1865.00
30 22 Misaki Matsukawa
Keizo Sunahara
JAGUAR XK120 OTS 1951 1837.00
31 33 Teruo Nakajima
Yukio Sato
JAGUAR XK140 SE 1954 1826.00
32 35 Masashi Tashiro
Jo Tashiro
TRIUMPH TR3 1955 1453.00
33 34 Junji Tada
Kosuke Ogawa
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1955 1445.00
34 21 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT Pre-Series 1951 1374.00
35 36 Seiji Otani
Tomoko Otani
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1962 1242.00
36 43 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
PORSCHE 356A 1958 1052.00
37 45 Hidetaka Yoshikawa
Junzo Tateno
BMW 503 1959 946.40
38 17 Koshin Shinoda
Yuuichi Oota
FIAT 1100S 1950 934.00
39 7 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE Mk-2 1934 656.00
40 8 Hideki Katsube
Akiko Mochioka
ASTON MARTIN LE MANS SPECIAL 1935 584.40
41 26 Sachio Togo
Tsutomu Abe
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 540.00
42 2 ××
××
BUGATTI T37 1926 470.00
RIT 9 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
CITROËN TRACTION AVANT 7CV 1938 0.00
RIT 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 0.00
RIT 25 Go Yamazaki
Tateo Masumori
FIAT COUPE GHIA 1954 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year day2 Total Point(Penalty) Chart
1 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T40 1928 1 10880.00
2 31 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
TRIUMPH TR2 1954 3 10144.00
3 53 Masahiro Yokota
Etsuko Oki
NISSAN DATSUN FAIRLADY 240Z 1972 2 9680.00
4 3 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BUGATTI T40GS 1928 4 9110.00
5 19 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 6 7965.00
6 6 Masamichi Okano
Daisuke Okano
FIAT 508S BALILLA COPPA D'ORO 1933 9 7850.00
7 27 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 18 7342.40
(-500)
8 52 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
DATSUN FAIRLADY 1967 12 7150.00
9 29 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
JAGUAR XK120 1954 13 6940.00
10 46 Kazuo Oguri
Katsuichiro Yokoi
TOYOTA 2000GT 1968 16 6915.00
11 16 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
BRISTOL 400 1948 24 6810.00
12 44 Ken Okuyama
Daisuke Saito
AUSTIN HEALEY SPRITE 1959 17 6732.00
13 49 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
AUSTIN HEALEY 3000 Mk-3 Phase1 1964 25 6615.00
14 24 Kiyohiko Yamamoto
Kiyohiko Yamamoto
TRIUMPH TR2 1954 27 6568.00
15 18 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 23 6369.00
16 23 Yujin Yusa
Naoko Yusa
SIMCA 8 SPORT 1951 10 6180.00
17 10 Tsuguo Shintani
Sumiko Kokonno
MG J2 1933 5 6081.00
(-500)
18 41 Yasuyoshi Oda
Masafumi Yamamoto
TRIUMPH TR3 1957 28 5980.00
19 35 Masashi Tashiro
Jo Tashiro
TRIUMPH TR3 1955 32 5918.00
20 28 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 7 5886.00
21 50 Cantatore Domenico
××
FERRARI 330GT 2+2 1964 19 5681.20
22 11 Hitoshi Uemura
Koji Hashiguchi
BENTLEY DERBY 1935 14 5542.00
23 14 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 21 5478.40
24 12 Hiroaki Kato
Yumiko Kato
BMW 326 CABLIOLET 1936 15 5395.00
25 22 Misaki Matsukawa
Keizo Sunahara
JAGUAR XK120 OTS 1951 30 5322.00
26 39 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 11 5136.00
27 2 ××
××
BUGATTI T37 1926 42 4920.00
28 48 Mitsuteru Tsukamoto
Eiji Shimada
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 22 4834.00
29 32 Shinya Nakajima
Makiko Nakajima
JAGUAR XK120 OTS 1954 26 4764.00
30 47 Sho Uchida
Shinya Ojima
TOYOTA SPORTS 800 1969 29 4281.00
31 13 Ichiro Tanaka
××
RILEY 1938 8 4205.00
32 33 Teruo Nakajima
Yukio Sato
JAGUAR XK140 SE 1954 31 4101.00
33 21 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT Pre-Series 1951 34 3839.00
34 17 Koshin Shinoda
Yuuichi Oota
FIAT 1100S 1950 38 3583.00
35 36 Seiji Otani
Tomoko Otani
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1962 35 3062.00
36 43 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
PORSCHE 356A 1958 36 2986.00
37 45 Hidetaka Yoshikawa
Junzo Tateno
BMW 503 1959 37 1906.40
38 34 Junji Tada
Kosuke Ogawa
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1955 33 1847.00
(-500)
39 8 Hideki Katsube
Akiko Mochioka
ASTON MARTIN LE MANS SPECIAL 1935 40 1821.60
40 51 Tomoyasu Kato
Kumiko Kato
JAGUAR E-TYPE 4.2 Series1 Roadster 1965 20 1675.00
(-500)
41 26 Sachio Togo
Tsutomu Abe
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 41 648.00
RIT 7 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE Mk-2 1934 39 656.00
RIT 9 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
CITROËN TRACTION AVANT 7CV 1938 - 0.00
RIT 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 - 0.00
RIT 25 Go Yamazaki
Tateo Masumori
FIAT COUPE GHIA 1954 - 0.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year day2 Day3 Total Point(Penalty) Chart
1 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T40 1928 1 1 15830.00
2 53 Masahiro Yokota
Etsuko Oki
NISSAN DATSUN FAIRLADY 240Z 1972 2 3 15310.00
3 31 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
TRIUMPH TR2 1954 3 2 15114.00
4 3 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BUGATTI T40GS 1928 4 4 12690.00
5 19 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 6 5 12243.00
6 46 Kazuo Oguri
Katsuichiro Yokoi
TOYOTA 2000GT 1968 16 10 11865.00
7 27 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 18 7 11646.40
(-500)
8 6 Masamichi Okano
Daisuke Okano
FIAT 508S BALILLA COPPA D'ORO 1933 9 6 11600.00
9 52 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
DATSUN FAIRLADY 1967 12 8 11460.00
10 29 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
JAGUAR XK120 1954 13 9 10975.00
11 16 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
BRISTOL 400 1948 24 11 10590.00
12 28 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 7 20 10566.00
13 44 Ken Okuyama
Daisuke Saito
AUSTIN HEALEY SPRITE 1959 17 12 10512.00
14 41 Yasuyoshi Oda
Masafumi Yamamoto
TRIUMPH TR3 1957 28 18 10370.00
15 49 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
AUSTIN HEALEY 3000 Mk-3 Phase1 1964 25 13 10230.00
16 24 Kiyohiko Yamamoto
Kiyohiko Yamamoto
TRIUMPH TR2 1954 27 14 10155.00
17 35 Masashi Tashiro
Jo Tashiro
TRIUMPH TR3 1955 32 19 9690.00
18 50 Cantatore Domenico
××
FERRARI 330GT 2+2 1964 19 21 9585.60
19 10 Tsuguo Shintani
Sumiko Kokonno
MG J2 1933 5 17 9416.00
(-500)
20 23 Yujin Yusa
Naoko Yusa
SIMCA 8 SPORT 1951 10 16 9054.00
21 18 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 23 15 9021.00
22 12 Hiroaki Kato
Yumiko Kato
BMW 326 CABLIOLET 1936 15 24 8661.00
23 22 Misaki Matsukawa
Keizo Sunahara
JAGUAR XK120 OTS 1951 30 25 8402.00
24 39 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 11 26 8169.00
25 14 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 21 23 7916.40
26 11 Hitoshi Uemura
Koji Hashiguchi
BENTLEY DERBY 1935 14 22 7465.00
27 32 Shinya Nakajima
Makiko Nakajima
JAGUAR XK120 OTS 1954 26 29 7339.00
28 48 Mitsuteru Tsukamoto
Eiji Shimada
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 22 28 7334.00
(-100)
29 13 Ichiro Tanaka
××
RILEY 1938 8 31 6921.00
30 47 Sho Uchida
Shinya Ojima
TOYOTA SPORTS 800 1969 29 30 6823.00
31 33 Teruo Nakajima
Yukio Sato
JAGUAR XK140 SE 1954 31 32 6345.00
32 21 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT Pre-Series 1951 34 33 5998.00
33 17 Koshin Shinoda
Yuuichi Oota
FIAT 1100S 1950 38 34 5244.00
34 2 ××
××
BUGATTI T37 1926 42 27 5230.00
35 43 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
PORSCHE 356A 1958 36 36 5051.00
36 36 Seiji Otani
Tomoko Otani
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1962 35 35 4921.00
37 51 Tomoyasu Kato
Kumiko Kato
JAGUAR E-TYPE 4.2 Series1 Roadster 1965 20 40 4775.00
(-500)
38 34 Junji Tada
Kosuke Ogawa
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1955 33 38 4394.00
(-500)
39 8 Hideki Katsube
Akiko Mochioka
ASTON MARTIN LE MANS SPECIAL 1935 40 39 3893.60
40 45 Hidetaka Yoshikawa
Junzo Tateno
BMW 503 1959 37 37 3300.40
RIT 7 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE Mk-2 1934 39 - 656.00
RIT 9 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
CITROËN TRACTION AVANT 7CV 1938 - - 0.00
RIT 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 - - 0.00
RIT 25 Go Yamazaki
Tateo Masumori
FIAT COUPE GHIA 1954 - - 0.00
RIT 26 Sachio Togo
Tsutomu Abe
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 41 41 648.00
Rank No. Driver/Co-Driver Car-Model Year Day1 day2 Day3 Total Point(Penalty) Chart
1 31 Nobuo Komiya
Yoshiko Komiya
TRIUMPH TR2 1954 3 2 3 19238.00
2 1 Kyoto Takemoto
Junko Takemoto
BUGATTI T40 1928 1 1 1 18910.00
3 53 Masahiro Yokota
Etsuko Oki
NISSAN DATSUN FAIRLADY 240Z 1972 2 3 2 17990.00
4 3 Yoshiaki Ninomiya
Reiko Ninomiya
BUGATTI T40GS 1928 4 4 4 15560.00
5 19 Takashi Arakawa
Mieko Arakawa
TRIUMPH TR2 1954 6 5 5 15123.00
6 6 Masamichi Okano
Daisuke Okano
FIAT 508S BALILLA COPPA D'ORO 1933 9 6 8 14840.00
7 52 Hirokazu Ishiwata
Emiko Ishiwata
DATSUN FAIRLADY 1967 12 8 9 14600.00
8 27 Kozo Araki
Shigenori Araki
MG MGA 1956 18 7 7 14318.40
(-500)
9 46 Kazuo Oguri
Katsuichiro Yokoi
TOYOTA 2000GT 1968 16 10 6 13910.00
10 16 Akihiro Yukawa
Yoko Yukawa
BRISTOL 400 1948 24 11 11 13360.00
11 29 Hiroaki Tasaka
Akiko Tasaka
JAGUAR XK120 1954 13 9 10 13345.00
12 41 Yasuyoshi Oda
Masafumi Yamamoto
TRIUMPH TR3 1957 28 18 14 13200.00
13 44 Ken Okuyama
Daisuke Saito
AUSTIN HEALEY SPRITE 1959 17 12 13 13062.00
14 24 Kiyohiko Yamamoto
Kiyohiko Yamamoto
TRIUMPH TR2 1954 27 14 16 12980.00
15 49 Yoshinobu Kato
Miyoko Kato
AUSTIN HEALEY 3000 Mk-3 Phase1 1964 25 13 15 12414.00
16 28 Toru Shimada
Yushi Hoshino
MG MGA 1959 7 20 12 12185.00
17 23 Yujin Yusa
Naoko Yusa
SIMCA 8 SPORT 1951 10 16 20 12139.00
18 35 Masashi Tashiro
Jo Tashiro
TRIUMPH TR3 1955 32 19 17 12055.00
19 10 Tsuguo Shintani
Sumiko Kokonno
MG J2 1933 5 17 19 11906.00
(-500)
20 50 Cantatore Domenico
××
FERRARI 330GT 2+2 1964 19 21 18 11711.60
21 18 Yoshio Maeda
Noriko Maeda
JAGUAR XK120 OTS 1951 23 15 21 11331.00
22 12 Hiroaki Kato
Yumiko Kato
BMW 326 CABLIOLET 1936 15 24 22 11186.00
23 39 Masahisa Inagaki
Yumiko Inagaki
PORSCHE 356A SPEEDSTER 1957 11 26 24 9833.00
24 14 Kenjiro Shinozuka
Hideki Matsumura
HEALEY SILVERSTONE 1949 21 23 25 9766.40
25 22 Misaki Matsukawa
Keizo Sunahara
JAGUAR XK120 OTS 1951 30 25 23 9591.00
(-500)
26 48 Mitsuteru Tsukamoto
Eiji Shimada
ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1960 22 28 28 8899.00
(-100)
27 13 Ichiro Tanaka
××
RILEY 1938 8 31 29 8761.00
28 11 Hitoshi Uemura
Koji Hashiguchi
BENTLEY DERBY 1935 14 22 26 8532.00
29 47 Sho Uchida
Shinya Ojima
TOYOTA SPORTS 800 1969 29 30 30 8502.00
30 33 Teruo Nakajima
Yukio Sato
JAGUAR XK140 SE 1954 31 32 31 8498.00
31 32 Shinya Nakajima
Makiko Nakajima
JAGUAR XK120 OTS 1954 26 29 27 8002.00
(-500)
32 21 Koki Sekido
Yoko Sekido
LANCIA AURELIA B20GT Pre-Series 1951 34 33 32 7953.00
33 43 Satoshi Takikawa
Toshihiro Hidaka
PORSCHE 356A 1958 36 36 35 6612.00
34 17 Koshin Shinoda
Yuuichi Oota
FIAT 1100S 1950 38 34 33 6609.00
35 34 Junji Tada
Kosuke Ogawa
PORSCHE 356 SPEEDSTER 1955 33 38 38 6589.00
(-500)
36 36 Seiji Otani
Tomoko Otani
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1962 35 35 36 6158.00
37 8 Hideki Katsube
Akiko Mochioka
ASTON MARTIN LE MANS SPECIAL 1935 40 39 39 4347.20
N.C. 2 ××
××
BUGATTI T37 1926 42 27 34 7675.00
N.C. 45 Hidetaka Yoshikawa
Junzo Tateno
BMW 503 1959 37 37 40 4821.60
N.C. 51 Tomoyasu Kato
Kumiko Kato
JAGUAR E-TYPE 4.2 Series1 Roadster 1965 20 40 37 5351.00
(-500)
RIT 7 Tatsuya Kondo
Masato Sakuma
ASTON MARTIN 1.5 LITRE Mk-2 1934 39 - - 656.00
RIT 9 Shigeaki Aoi
Masae Aoi
CITROËN TRACTION AVANT 7CV 1938 - - - 0.00
RIT 15 Kaneaki Matsushita
Mari Matsushita
STANGUELLINI S1100 1947 - - - 0.00
RIT 25 Go Yamazaki
Tateo Masumori
FIAT COUPE GHIA 1954 - - - 0.00
RIT 26 Sachio Togo
Tsutomu Abe
JAGUAR XK120 DROPHEAD COUPE 1953 41 41 - 648.00
*N.C.:No Check/RIT:Retire
*The total point is obtained by subtracting penalties from the total score gained by a participant.